• SPRZĄTANIE ŚWIATA 21-25 WRZEŚNIA

     •  

       

      1. Należy pobrać worki i rękawiczki u p. Woźnej
      2. Każdy z wychowawców wybiera się z klasą w odpowiednim dla siebie czasie [od poniedziałku do piątku, najlepiej w ramach godziny wychowawczej]
      3. Worki ze śmieciami proszę zabrać ze sobą i wrzucić do szkolnego kontenera

       

      ZESTAWIENIE KLAS I ULIC

       

      1. Klasa Ia i b SP – sprząta wokoło budynku szkolnego [ na terenie szkoły]
      2. Klasa II SP – sprząta tereny placu zabaw i siłowni
      3. Klasa III SP – sprząta ul. Szkolną [od Krzyża do Domu Pogrzebowego, wraz z parkingiem za sklepem spożywczym]
      4. Klasa IV – sprząta ul. Szkolną  od Krzyża w stronę lasu – na ile czas pozwoli
      5. Klasa V – sprząta ul. Spyry od przedszkola, w kierunku Ornontowic [tylko chodniki oraz rejon parkingu przy sanktuarium]
      6. Klasa VIa SP – sprząta ul. Zbożową w stronę bloków
      7. Klasa VIb SP – sprząta ul. Ks. Górka [od sklepu i Sołtysówki w kierunku Sośniej Góry – na ile czas pozwoli]
      8. Klasy VIIa i b SP – sprząta ul. Korfantego [od skrzyżowania w stronę działek, tylko chodniki]
      9. Klasa VIII – sprząta ul. Chudowską [ od Ośrodka Zdrowia, na ile czas pozwoli] – proszę zaopatrzyć się w większą ilość worków, bo tu znajduje się dużo śmieci.
     • Rajd rowerowy Chudów- Rybołówka

     • W sobotę 19.09.2020 odbył się kolejny rajd rowerowy. Tym razem naszym celem był głaz narzutowy i zamek w Chudowie. Później pojechaliśmy do Rybołówki. Na wyjeździe towarzyszyła nam pani Nina z rodziną.

     • Inauguracja sezonu rowerowego – 12 września 2020

     • Klasa 7a wraz z wychowawcą rozpoczęła tegoroczne, sobotnie wypady rowerowe. Naszym celem był Śląski Ogród Botaniczny (Centrum Edukacji) na Sośniej Górze.

      Pogoda dopisała. Trasa liczyła zaledwie 14 km, ale to dopiero początek.

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

     • 1 września o godzinie 9.00 zapraszamy na mszę świętą otwierającą nowy rok szkolny.
      Po mszy uczniowie przejdą z wychowawcami na boisko szkolne, gdzie odbędzie się krótka akademia.
      W razie deszczu uroczystość zostanie przeniesiona na salę gimnastyczną, zatem prosimy, aby uczniowie mieli ze sobą maseczki. 

     • Nagrody Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce

     • INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

      Nagrody Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020

      - termin składania wniosków 20 lipca 2020 -

      Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy w kończącym się roku szkolnym uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, do zapoznania się z uchwałą nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

      Na podstawie tej uchwały:

      • O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa bez względu na miejsce zamieszkania.

      • Nagroda może zostać przyznana uczniowi szkoły podstawowej spełniającemu w roku szkolnym którego dotyczy wniosek przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

      - uzyskał średnią ocen końcowych w klasach IV-VI co najmniej 5,50;

      - uzyskał średnią ocen końcowych w klasach powyżej VI co najmniej 5,30;

      - uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub olimpiady, konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2019.1481 ze zm.).

      Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Mikołów:

      Biuro Podawcze

      pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

      Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać na stronie http://bip.mikolow.eu/?c=878.

      Najlepszym dowodem w sprawie i najłatwiejszym do uzyskania bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, podpisane przez dyrektora lub osobę do tego upoważnioną.

      Co powinno znaleźć się na zaświadczeniu:

      - imię i nazwisko ucznia,

      - informacja, że uczeń jest w roku szkolnym 2019/2020 uczniem danej szkoły i którą klasę ukończył,

      - informacja o uzyskanej średniej ocen końcowych w podanej wyżej klasie w roku szkolnym 2019/2020,

      - informacja o uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wszystkich tytułach laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub olimpiady, konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w przypadku uczniów klas 8 nie należy wykazywać tytułów uzyskanych w latach poprzednich, które mogą pojawiać się na świadectwie ukończenia szkoły).


      pit2a-2.pdf

      WNIOSEK_uczniowie_2020-1.pdf

      Zaswiadczenie_Nagroda.pdf

      INFO_LIBRUS_Nagrody_Burmistrza_Mikolowa_za_wyniki_w_nauce_w_roku_szkolnym_2019.pdf​​​​​​​

     • Zakończenie roku szkolnego klasy 8

     • 25.06.2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy 8. O godzinie 17.00 odbyła się Msza Święta, a później uroczyste rozdanie świadectw w ogrodzie. 

      Drodzy Uczniowie! 

      Jeszcze raz życzymy Wam samych sukcesów ! 

     • Lekcja z ciekawym gościem w klasie I

     • Dzieci z klasy 1 wzięły udział w nietypowej lekcji online. Ich gościem była pani Joanna Szulc, na co dzień pracująca w redakcji gazetki dla dzieci "Świerszczyk".

      Pani Joanna zdradziła dzieciom wiele ciekawostek, np. o tym, jak wygląda praca w redakcji albo skąd bierze pomysły do swoich artykułów. Razem z dziećmi rozwiązała też "Świerszczykowe" łamigłówki. To była bardzo ciekawa lekcja!

     • Dzień Mamy

     • Uczniowie klas 2a i 3 wraz z wychowawczyniami stworzyły z okazji Dnia Mamy filmiki.
      Klasa 2a poruszyła serca nagraniem z lekcji online. Z kolei klasa 3 zaprezentowała się recytując wiersze oraz  prezentując piękne laurki!

      Drogie Mamy ! 

      Jeszcze raz składamy Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za pracę, trud i zaangażowanie włożone w  wychowanie Waszych dzieci. Pragniemy również podziękować za Waszą troskę, ciepło i życiowe mądrości,  które, każdego dnia przekazujecie swoim dzieciom. 

      Zapraszamy do obejrzenia filmików oraz krótkiej prezentacji specjalnie DLA WAS ! 


       

     • KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

     • Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie przygotowała konkurs plastyczny dla dzieci klas I-III szkół podstawowych całego powiatu mikołowskiego. Konkurs zatytułowany został: " "Pomagają i chronią. Służba policjantów w walce z epidemią".
       Konkurs rusza 22 maja.
      W załączniku można pobrać regulamin konkursu oraz formularz zgody rodzica/opiekuna na publikację pracy i wizerunku dziecka.

       Regulamin_konkursu.odt

       

      Zgoda_rodzica.odt

    • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
     • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

     •     

      "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali".

      Jan Paweł II – postać, która ciągle inspiruje.

      Jest wielkim darem dla całego Kościoła,

      dla świata,  dla Europy,  dla naszej Ojczyzny,

      dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

       

      Z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II uczniowie naszej placówki wzięli udział w projekcie, który składał się z dwóch części: muzycznej i plastycznej.

      W hołdzie wdzięczności uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Bujakowie przygotowali muzyczną niespodziankę w formie teledysku do piosenki pt. „Kochamy Cię Janie Pawle II” i wykonali wiele prac plastycznych, które można zobaczyć w przygotowanej prezentacji.

       Wszystkie prace związane z realizacją projektu: przygotowanie nagrań z linią wokalną, klipów do teledysku, wykonanie prac plastycznych, konsultacje z rodzicami oraz uczniami biorącymi udział w projekcie - odbywały się zdalnie i wymagały wiele czasu, pracy, włożonego trudu, a przede wszystkim doskonałej współpracy.

                  Nauczanie na odległość to sytuacja, która stała się koniecznością. Ten trudny dla wszystkich czas, który przeznaczamy nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań pokazał, jak niezwykłym talentem, kreatywnością i zdyscyplinowaniem wykazali się uczniowie biorący udział w projekcie.

      Całość przedsięwzięcia nie mogłaby się odbyć bez pomocy, wsparcia i wielkiego zaangażowania rodziców - na ręce których składamy serdeczne podziękowania.

                                

                                                                                                 

       

                                                                                     s. Nikola Grzegorzek, Elżbieta Gabryś

     • Konkurs plastyczny

     • Gratulacje dla uczennic naszej szkoły, które w Konkursie Plastycznym "Wiosna jaką widzę z domowego okna" organizowanym przez MDK w Mikołowie zdobyły:

      Natalia Surmacz (kl 5b) II miejsce

      Olga Hrazdil (kl. 4) - wyróżnienie

      Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY !