• Godziny dostępności nauczycieli


    Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Krzysztofik - PONIEDZIAŁEK 7:15-8:15

    Pedagog szkolny mgr Katarzyna Hadasik - WTOREK 7.00-8.00

    Psycholog szkoły mgr Blandyna Kołodziej - CZWARTEK 14:30-15:30 (co dwa tygodnie)

    Logopeda mgr Katarzyna Szary - PONIEDZIAŁEK 7:30-8:30

     


    Wychowawcy klas:

    Klasa I A, mgr Izabela Noras - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - WTOREK 16:30-17:30
    mgr Marta Kołodziej - nauczyciel wspomagający w klasie I A - CZWARTEK 7.00-8:00

     

    Klasa II A, mgr Patrycja Kontny- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - CZWARTEK 11:50-12:35


    Klasa II B, mgr Paulina Rogowiec- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej -  CZWARTEK 14:30-15:30


    Klasa III A , mgr Joanna Widera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - PONIEDZIAŁEK 12:55-13:40


    Klasa IV A, mgr Wioleta Szewczyk- nauczyciel współorganizujący kształcenie  CZWARTEK 12.40-13.40


    Klasa V A, mgr Katarzyna Popiołek-  nauczyciel języka polskiego - PONIEDZIAŁEK 14:35-15:35


    Klasa V B, mgr Magdalena Bieszke- nauczyciel matematyki - WTOREK 7:00-8:00


    Klasa VI, mgr Sandra Porwit-  nauczyciel języka angielskiego - CZWARTEK 8:00-9:00


    Klasa VII, mgr Tristan Malczyk- nauczyciel wychowania fizycznego - WTOREK 14:35-15:30


    Klasa VIII A, mgr Grażyna Bienek-Grychtoł-  nauczyciel matematyki, chemii - PONIEDZIAŁEK 15:30- 16:30


    Klasa VIII B, mgr Marzena Jachnik-nauczyciel języka angielskiego - CZWARTEK 7.00-8.00
     

     mgr Renata Gurba- nauczyciel przyrody, informatyki - CZWARTEK 7:40-8:40


     mgr Tomasz Ludwig- nauczyciel historii  - PONIEDZIAŁEK 13:45-14:45
     

     mgr Grzegorzek Gabriela - nauczyciel religii- WTOREK 13:45-14:45


    mgr Olesińska Małgorzata-nauczyciel techniki- CZWARTEK 10:45- 11:45 (CO DWA TYGODNIE)


    mgr Lewicka Elżbieta- nauczyciel wychowania fizycznego PONIEDZIAŁEK 16:15-17:15 (CO DWA TYGODNIE)


    mgr Łyko Damian - nauczyciel informatyki- CZWARTEK (2,4 w miesiącu 7.00-8.00, 9.40-10.40)


    mgr Marcok-Zaczek Joanna- nauczyciel fizyki, matematyki - CZWARTEK 14:35-15:35 (CO DWA TYGODNIE)


    mgr Matejko Małgorzata- nauczyciel plastyki- CZWARTEK 12:35-13:35 (CO DWA TYGODNIE)


    mgr Stephan Marlena - nauczyciel wychowania fizycznego - CZWARTEK 15:20- 16:20


    mgr Wagner Ewelina- nauczyciel świetlicy, biblioteki- WTOREK 7:00-8:00


    mgr Horoba Nina- nauczyciel wspomagający w klasie VI- PIĄTEK 7:45-8:45


    mgr Gabryś Elżbieta- nauczyciel muzyki, świetlicy- PIĄTEK 7:00-8:00


    mgr Król-Faron Janina- nauczyciel matematyki -CZWARTEK 7:00-8:00 (CO DWA TYGODNIE)


    mgr Magdalena Zmarzlik-nauczyciel języka niemieckiego - PONIEDZIAŁEK 7:00-8:00 ( CO DWA TYGODNIE)