• Rada Rodziców 


    Przewodnicząca Pani Sabina Żak

    Zastępca Pani Katarzyna Rożek

    Skarbnik Pani Izabela Krzemień

    Sekretarz  Pani Aleksandra Rzepka