• Rada Rodziców 


    Przewodnicząca Pani Sabina Żak

    Zastępca Pani Magdalena Zborowska-Baca

    Skarbnik Pani Izabela Krzemień