• Samorząd uczniowski:

     Przewodniczący 

     Zastępca 

     Sekretarz