• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika 

   •       Pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w Bujakowie pochodzą z XVII wieku. Szkoła mieściła się w przebudowanej dziś sołtysówce. W 1880 roku oddano do użytku nowy murowany budynek z trzema salami lekcyjnymi, przewidziany dla 80 uczniów. Dziś w tym budynku mieści się przedszkole.
            W czerwcu 1922 r. stanowisko kierownika szkoły objął Józef Janik, urodzony 27 grudnia 1881 r. w Czechowicach.
    Z chwilą wybuchu II wojny światowej , został aresztowany przez hitlerowców i wywieziony  w głąb Niemiec, skąd udało mu się wrócić 17 października  1939 r. W czasie trwania okupacji prowadził tajne nauczanie. Na początku 1945 r. rozpoczął reaktywowanie szkoły. Był jej kierownikiem do 1954 r , a nauczycielem do 1964 roku. Zmarł 10 czerwca 1978 r. w Bujakowie,  wieku 97 lat.
               Szkoła Podstawowa w Bujakowie została wybudowana w 1961 r. Jej kolejnymi dyrektorami byli: Emilia Sobota, Władysław Biały, Elżbieta Bednarczyk, Jadwiga Ochojska, Danuta Gilner, 
    Joanna Urantówka. 
              28 listopada 1996 roku Szkole podstawowej w Mikołowie-Bujakowie nadano imię Józefa Janika.
    Obecnie dyrektorem placówki jest Pani Agnieszka Krzysztofik.