• Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekciefinansowanym ze środków Unii Europejskiej

     Tytuł projektu: "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskichszkół podstawowych"
     Cel projektu:podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkółpodstawowych w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku poprzez:rozwijanie wśród 850 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracyprzeszkolenie 40 nauczycielizakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych doprowadzenia zajęć edukacyjnychrealizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego 
     Beneficjent: Gmina Mikołów
     Kwota dofinansowania:744 895,12 zł
     Wartość projektu:827 661,25 zł