• Innowacja pedagogiczna

      

     „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

     ogólnopolski projekt edukacyjny

     wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III


      

     W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

     Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzamy ogólnopolski projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej „Czytam z klasą LEKTURKI SPOD CHMURKI”, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III. Jego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.


         WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH PROWADZONYCH W ROKU                  SZKOLNYM 2019/2020 W NASZEJ SZKOLE:

      

     Lekturownik jako pomoc na lekcjach języka polskiego.

      „Uczniowie listy piszą” – wymiana korespondencji z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymi.

     Wieczorki poetyckie – cykliczne spotkania integrujące z uczniami z wykorzystaniem poezji i z warsztatami tematycznymi.

     „Nauka zgrana z uśmiechem” – wzbogacenie programu „Elementarz Odkrywców” w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej o elementy gier edukacyjnych i planszowych, nauka poprzez zabawę.

      „Majster Klepka” – zajęcia pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci.

     „Przyjaciele z pierwszej klasy” – zajęcia integracyjne z równoległą klasą pierwszą z Rudy Śląskiej, wymiana listów, pocztówek.

     „Niewidzialna dłoń” - szkolne koło wolontariatu.

      „Codziennik” – inspirujące myśli na każdy dzień dla uczniów klas IV-VIII promujące uniwersalne wartości.

     Program wykorzystania elementów choreoterapii w pracy edukacyjnej i wychowawczej.

      „Wesołe przerwy” – integrujące zajęcia dla dzieci klas 1-3 prowadzone w ramach długich przerw obiadowych

     Aplikacja ClassDojo jako forma motywacji ucznia.

     „Minutka z książką” – program edukacji czytelniczej w klasach IV-VIII.

     „Trening persolnalny” – program rozwijający sprawność fizyczną w klasach IV-VIII.

     „Terenowy Bieg Rodzinny”

     „Bawmy się razem” – warsztaty i zabawy integrujące społeczność szkolną.

     „Lekcja przedsiębiorczości”     Klasy I-III uczestniczą w ogólnopolskim programie „Uniwersytet Dzieci w Klasie” stworzonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci


      

     Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit.  Upowszechnia nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i Doświadczeń.

     https://uniwersytetdzieci.pl/

     Dzieci naszej szkoły przez cały rok będą uczestniczyć w ciekawych lekcjach z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych dla nauczycieli w ramach wybranych projektów edukacyjnych.