• Zespół BLUE GIRLS istnieje od 2015r. W jego skład wchodzą dziewczęta z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie. Każdego roku do grupy dołączają nowe uczennice, a żegnają się te, które kończą szkołę. Treningi odbywają się w ramach lekcji WF, jako projekt, którego finalnym etapem są występy dziewcząt podczas przeglądów, konkursów i festiwali tańca. Uczennice tańczą różne style tańca – od street dance po modern jazz. W grupie panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca twórczej pracy. Dlatego właśnie zespół może się poszczycić wieloma osiągnięciami na szczeblu powiatu i rejonu.

     Spośród licznych osiągnięć grupy warto wymienić m.in.
     • Wyróżnienie specjalne I stopnia na Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach (2016r.)
     • I miejsce na Powiatowej Gali Tanecznej w Mikołowie (2016r.)
     • I miejsce na Rejonowym Przeglądzie Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice (2016r. i 2019r.)
     • I miejsce na Powiatowym Konkursie Formacji Tanecznych w Mikołowie(2019r.)
     • Nagroda Grand Prix na Festiwalu „Masz Talent” w Mikołowie (2017r.) 


     O pozostałych sukcesach grupy można przeczytać na gazetce ze zdjęciami z prób i występów zespołu, obok sali gimnastycznej. Trenerem i opiekunem zespołu jest nauczyciel WF Elżbieta Lewicka.