• Nauczyciele uczący w naszej szkole

    Dyrektor Szkoły mgr Joanna Urantówka 

    Wychowawcy klas:

    Klasa I, mgr Izabela Noras
    Klasa II A, mgr Paulina Rogowiec

    Klasa II B, mgr Magdalena Bieszke
    Klasa III, mgr Elżbieta Gabryś 
    Klasa IV, mgr Tristan Malczyk
    Klasa V A, mgr Grażyna Bienek-Grychtoł
    Klasa V B, mgr Marzena Jachnik
    Klasa VI A, mgr Agnieszka Krzysztofik
    Klasa VI B, mgr Anna Walczyk-Paciuch
    Klasa VII, mgr Natalia Rusin 
    Klasa VIII, mgr Sandra Porwit 


    mgr Bałon Danuta
    mgr Czardybon Ilona
    mgr Grzegorzek Gabriela
    mgr Olesińska Małgorzata
    mgr Gracka Wiesława
    mgr Gurba Renata
    mgr Hadasik Katarzyna
    mgr Jaromin Iwona
    mgr Korbel Aleksandra
    mgr Lewicka Elżbieta
    mgr Ludwig Tomasz
    mgr Łyko Damian
    mgr Marcok-Zaczek Joanna
    mgr Matejko Małgorzata
    mgr Sładek Barbara
    mgr Stephan Marlena
    mgr Wagner Ewelina
    mgr Widera Joanna
    mgr Wystemp Ryszard

    mgr Jurowicz-Czerwonka Marzena