• Nauczyciele uczący w naszej szkole

    Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Krzysztofik

    Wychowawcy klas:

    Klasa I, mgr Joanna Widera
    Klasa II, mgr Izabela Noras
    Klasa III A, mgr Paulina Rogowiec

    Klasa III B, mgr Magdalena Bieszke
    Klasa IV, mgr Sandra Porwit 
    Klasa V, mgr Tristan Malczyk
    Klasa VI A, mgr Marzena Jachnik 
    Klasa VI B, mgr Grażyna Bienek-Grychtoł
    Klasa VII A , mgr Renata Gurba
    Klasa VII B, mgr Anna Walczyk-Paciuch
    Klasa VIII, mgr Natalia Rusin 

     
    mgr Bałon Danuta
    mgr Czardybon Ilona
    mgr Grzegorzek Gabriela
    mgr Olesińska Małgorzata
    mgr Gracka Wiesława
    mgr Gurba Renata
    mgr Hadasik Katarzyna
    mgr Jaromin Iwona
    mgr Korbel Aleksandra
    mgr Lewicka Elżbieta
    mgr Ludwig Tomasz
    mgr Łyko Damian
    mgr Marcok-Zaczek Joanna
    mgr Matejko Małgorzata
    mgr Sładek Barbara
    mgr Stephan Marlena
    mgr Wagner Ewelina
    mgr Widera Joanna
    mgr Wystemp Ryszard
    mgr Nina Horoba