• SCHODY PIERWSZEJ POMOCY W NASZEJ SZKOLE

      W naszej szkole, na schodach, pojawiła się cenna pomoc dydaktyczna dla młodszych i starszych uczniów – naklejki PIERWSZEJ POMOCY.

      Zasady udzielania pierwszej pomocy, mimo swej powszechności, często są zapominane lub stosowane niewłaściwie.

      Wchodząc po schodach, dzieci i młodzież będzie miała okazję na co dzień przypominać sobie, jak postępować w przypadku ratowania życia ludzkiego.

     • Dzieci mają wychodne

      Nasza szkoła rozpoczyna pilotażowy projekt „Dzieci mają wychodne”, organizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci (https://www.frd.org.pl/).

      Program ten jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na rozwój w kontakcie z przyrodą.

      Podstawowym celem jest włączenie do praktyki placówek (przedszkoli i szkół) 3-godzinnych pobytów dzieci w naturze, 1 raz w tygodniu, niezależnie od pogody.

     • REKRUTACJA DO KLASY 1 - WOLA PRZYJĘCIA

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika, informuje, że wszystkie złożone wnioski oraz zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22 zostały rozpatrzone pozytywnie.

      Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego w sekretariacie lub do pobrania poniżej , a także w zakładce REKRUTACJA.

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

      na rok szkolny 2021/2022

      Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

      I ETAP - wybór oddziałów i szkół od 17 maja do 21 czerwca

      (do godz. 15.00)

      Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

  • Kontakt

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp12.mikolow.eu
    • Telefon
    • 32 23 55 597
    • Adres szkoły
    • ul.Szkolna 1
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 05.08.2021
  • Librus Synergia
  • Nasze media społecznościowe

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 59825
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Partnerzy